Stöd för psykiskt välbefinnande

Projektet Digimieli producerar tillförlitlig information och lättillgänglig vård till stöd för det psykiska välbefinnandet. Vi verkar inom utvecklingsarbetet vid Helsingfors stads mentalvårdstjänster och inom den nationella strategin för psykisk hälsa.

Tölöviken efter solnedgång.
Tölöviken efter solnedgång.
Bild: Ioannis Koulousis
Bild: Antti Harkio

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan man stärka det psykiska välbefinnandet precis när det passar en själv. Programmet innehåller material och uppgifter på nätet.

Läs mer om egenvårdsprogrammen

Digimieli på Instagram

Helsingin kaupungin, mielenterveysstrategian sekä digimieli-hankeen logot