Egenvårdsprogram

Vi erbjuder egenvårdsprogram för stärkande av det psykiska välbefinnandet. Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan man stärka det psykiska välbefinnandet precis när det passar en själv. När livssituationen känns utmanande eller en oro väcks för ens eget eller en närståendes välbefinnande kan man börja med ett egenvårdsprogram.