Vad är Digimieli?

Digimieli är ett utvecklingsprojekt som genomförs av Helsingfors stads tjänster för affektiva störningar och första linjens tjänster. Projektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet inom Strategin för psykisk hälsa. Projektet pågår till slutet av juni 2023.

Bild: Natura Viva

Ökning av mängden digitala tjänster och användning av dem i mentalvårdsarbetet

I projektet produceras digitala vårdmaterial till stöd för psykiskt välbefinnande. Materialen kan användas vid egenvård eller vara till stöd för yrkesutbildades arbete. Materialen i projektet har producerats utifrån evidensbaserade vårdmodeller som redan används. Materialen kan vara till hjälp vid ångestsymtom, långvarig eller återkommande depression och förändringar i livssituationen. I projektet har dessutom producerats första information om svårigheter att reglera känslor.

Målet för projektet är att stärka människors färdigheter i att ta hand om sitt psykiska välbefinnande. Utifrån vårdmodeller som konstaterats fungera utvecklar vi digitala egenvårdsprogram, som kan användas oavsett tid och plats. Genom vårt arbete stöder vi även yrkesutbildades kompetens i psykisk hälsa och deras möjligheter att använda sig av digitala vårdmodeller i sitt arbete.

På de här wbsidorna hittar du de egenvårdsprogram som utvecklats inom projektet och andra material samt information för personal inom social- och hälsovården.