Att avancera i egenvårdsprogrammet

Bild: Jussi Hellsten

Ofta sjunker motivationen att lära sig nytt efter de första veckorna. Du får bäst nytta av egenvårdens fördelar genom att träna ihärdigt. På den här sidan får du information om hur du kan hålla motivationen och träningsivern uppe under egenvårdsprogrammet.

Hur kan jag upprätthålla träningsivern?

Alla har säkert emellanåt till exempel väntat på ett lämpligt ögonblick eller på att man har mer tid för att göra något. Det är normalt att vi ibland kanske väntar på att saker och ting ska hända innan vi själva börjar göra något. Om ett sådant beteende blir långvarigt kan vi dock bli tvungna att vänta ganska länge. Det kan kännas enklare att vänta på att motivationen ska infinna sig än att ta tag i saken med mindre motivation. Det är emellertid möjligt att man märker att bara man kommer igång så börjar saker och ting faktiskt rulla på och att motivationen till att fortsätta sakta smyger sig på. Motivationen kan komma från yttre faktorer såsom pengar, eller så kan den komma ur dig själv: du börjar på för att saken är viktig och betydelsefull för dig. Den inre motivationen är ofta mer långvarig än om man gör något endast för en belöning utifrån.


När du tränar nya färdigheter som stöder ditt psykiska välbefinnande är det bra att samtidigt fundera på dina motivationsfaktorer. Man kan föreställa sig att motivationen är en kraft som sätter igång en handling, men ibland måste handlingen påbörjas utan den. När du funderar på dina motivationsfaktorer för egenvårdsprogrammet kan du ta hjälp av följande frågor:

  • Vad ger mig styrka att göra saker och ting?
  • Vad i det här är viktigt för mig?
  • Varför vill jag göra det här?
  • Vad hjälper mig att orka?
  • Vilka saker ökar mitt välbefinnande?

Uppgifterna och övningarna i programmet ska göras ihärdigt för att du ska få förändringar till stånd. Du kan tänka på det som gymträning: musklerna växer inte efter endast några träningstillfällen, utan som ett resultat av ihärdigt arbete. Du måste få nya korrigerande upplevelser istället, så att de upplevelser som nu påverkar ditt psykiska välbefinnande blir onödiga. Endast genom erfarenhet är det möjligt att verkligen förändra sitt tänkande: om du inte ändrar på dina funktionssätt kan de problem med tankarna och allt som snurrar i ditt huvud inte förändras. Det går inte att få bort tankeproblem genom att tänka, utan via handlingar är det möjligt att påverka sitt sinne och sitt tänkande.


Du behöver inte heller känna skam för att du gör eller prövar på olika övningar. De är studerade metoder som har konstaterats förbättra det psykiska välbefinnandet. Det är bra att påbörja programmet med en djärv och öppen inställning. Självständigt arbete på nätet kräver att du identifierar dina motivationsfaktorer och har kontroll på din vardag. Livets grundpelare såsom sömn och näring är viktiga saker med tanke på motivationen.

Det är också bra att följa sina framsteg på något sätt. Du kan till exempel sätta upp delmål för dig själv, exempelvis ”jag ska göra tre övningar på en vecka”. Det är värt att fundera över vad som skulle vara den allra minsta gärningen som tar dig framåt. Att påbörja egenvårdsprogrammet är redan i sig en betydelsefull gärning för ditt psykiska välbefinnande. Du kan till exempel fundera på vad du vanligtvis gör på vardagarna och testa att påbörja förändringen med någonting konkret. En minsta möjliga gärning kan vara till exempel att du en kväll går och lägger dig tidigare än vanligt eller lyssnar på en låt som är viktig för dig och får dig att må bra.

Fotograf: Jussi Hellsten