Information om instabilt känsloliv

Bild: Yiping Feng ja Ling Ouyang

Välkommen!

Att få information är det första steget i behandlingen av ett instabilt känsloliv. Detta program ger dig och dina närstående information om instabilitet i känslolivet och dess särdrag.

Anvisningar för inledande av egenvård

Innan du påbörjar detta program för egenvård är det bra att läsa lite mer om vad programmet handlar om. Glöm inte att läsa de allmänna anvisningarna för egenvårdsprogrammen.

Påbörja programmet:

 • 1. Vad är instabilitet i känslolivet?

  I avsnittet får vi lära oss om instabilitet i känslolivet och funderar över diagnosen.

 • 2. Reglera humöret och känslorna

  Svårigheter att reglera humöret och känslorna är det mest centrala symtomområdet vid instabilt känsloliv. I avsnittet finns information om känsloreglering och svårigheter att reglera känslor. Avsnittet lämpar sig för alla som har problem med känsloregleringen.

 • 3. Beteende

  Svårigheter att reglera beteendet påverkar både den dagliga funktionsförmågan, de mänskliga relationerna och ens uppfattning om en själv.

 • 4. Tänkande och observation

  Starka känslor påverkar tankarna och vart uppmärksamheten riktas. Kraftiga känslosvängningar kan orsaka förvrängda tankar och förnimmelser.

 • 5. Identitet och mänskliga relationer

  Instabilitet i känslolivet kan vara förknippad med en känsla av att vara en kameleont – lite som att man är olika personer i olika situationer och olika mänskliga relationer.

 • 6. Hur utvecklar man en instabilitet i känslolivet?

  Miljön man vuxit upp i som barn och ungdom påverkar känsloregleringen. För biologiskt känsliga personer är miljöns inverkan ännu större än för andra.

 • 7. Hur behandlar man instabilitet i känslolivet?

  I avsnittet berättas om olika studerade behandlingsformer och om vad man kan göra själv.

 • 8. Instabilt känsloliv och de närstående

  Instabilitet i känslolivet påverkar nästan alltid nära mänskliga relationer. Det är bra om de närstående tar hand om sitt eget välbefinnande, medan de samtidigt kan bidra med stöd och hjälp i vardagen.