1. Vad är instabilitet i känslolivet?

Känslorna varierar kraftigt och snabbt, impulsivt beteende, låg självkänsla, rädsla för att bli övergiven, intensiva och stormiga mänskliga relationer – instabilitet i känslolivet syns och känns i hög grad inom olika områden av livet.

I synnerhet i utmanande situationer är det vanligt för oss alla att känslorna kan variera kraftigt. Hos en del människor varierar dock känslorna exceptionellt snabbt och kraftigt: till och med under samma dag kan humöret växla flera gånger mellan strålande och uselt. Känslovärlden är som en bergochdalbana som det är svårt att hänga med i. 

Kännetecken för en emotionellt instabil personlighet är:

  • exceptionellt snabbt och kraftigt varierande känslor, ett varaktigt och långvarigt sätt att uppleva
  • en inkonsekvent och varierande uppfattning om sig själv
  • en inkonsekvent och varierande uppfattning om sig själv
  • impulsivt beteende
  • intensiva och krisartade mänskliga relationer
  • självdestruktivitet.

OBS! Om du har självdestruktiva tankar eller självskadebeteende, klicka här för att få hjälp.

Instabilitet i känslolivet är en kombination av tanke- och handlingsmönster som är typiska för en individ och som upprepade gånger och i hög grad försämrar personens funktionsförmåga samt ger hen svårigheter inom olika områden av livet. Ett instabilt känsloliv är förknippat med många olika slags symtom, och det är individuellt hur instabiliteten påverkar personens liv.