Hjälp mot självdestruktivitet

Bild: Yiping Feng ja Ling Ouyang

Självdestruktiva tankar är ganska vanliga: var tionde vuxen har tänkt på självmord under det senaste året, och omkring en sjättedel av Finlands befolkning har någon gång i sitt liv tänkt på att begå självmord. För majoriteten passerar dessa tankar snabbt.

Det är alltid bra att prata om självdestruktiva tankar med någon, och om man ständigt har ihållande självdestruktiva tankar är det skäl att söka hjälp. Bakgrunden till sådana tankar är ofta någon psykisk störning, som kan behandlas. Om det känns svårt att motstå de självdestruktiva tankarna, om dödslängtan är stark, om du har gjort upp en plan för att förverkliga tankarna eller om du skadar dig själv eller försöker ta ditt liv, ska du omedelbart söka hjälp. 

Akut hjälp:

I händelse av en nödsituation ska du ringa nödnumret 112.

MIELI rf:s kristelefon är öppen dygnet runt: 09 2525 0111.

Helsingfors stads tjänster:

Vid akuta psykiska problem ska du på vardagar mellan kl. 8 och 16 uppsöka din hälsostation. Under andra tider, ring Jourhjälpen på numret 116117, innan du besöker jouren.

Jourtjänsterna inom psykiatri finns vid Mejlans samjour på Haartmanska sjukhuset.

Gör upp en skyddsplan:

Syftet med skyddsplanen är att göra upp en färdig handlingsplan för eventuella farliga situationer av självdestruktivitet och att förebygga självmordsförsök. MIELI rf:s center för suicidprevention har gjort fem instruktionsvideor för utarbetandet av skyddsplaner.