Anvisningar för användningen av egenvårdsprogrammen

Bild: Jussi Hellsten

Egenvårdsprogrammen kan användas fristående samt under ledning av en yrkesutbildad som en del av annan vård. Inledande av programmet kräver ingen diagnos. Egenvårdsprogrammen lämpar sig för personer som är intresserade av sitt välbefinnande och personer som upplever utmaningar med sin psykiska hälsa samt deras närstående. Dessutom lämpar de sig som verktyg för yrkesfolk.

Egenvårdsprogrammen innehåller:

 • tillförlitligt textmaterial
 • information om psykiskt välbefinnande
 • expertvideor
 • metoder som du kan använda dig av för att stärka ditt psykiska välbefinnande
 • många olika slags övningar, som enligt undersökningar har effekt
 • redskap för självrannsakan.

Innan du påbörjar egenvårdsprogrammet är det bra att fundera på några saker som säkerställer att det känns meningsfullt att avancera i programmet och att träningen löper på bra. Självständigt arbete på nätet kräver motivation till att avancera i programmet och göra övningarna, trots att det ibland kan kännas utmanande.

Om du inleder programmet som en del av någon annan vård får du nödvändiga anvisningar för hur du ska avancera i det av din vårdkontakt. Hen ger dig vägledning i början och är i kontakt med dig under programmets gång.

Om du å andra sidan påbörjar egenvårdsprogrammet på egen hand hittar du anvisningar och tips för programmet nedan:

Fundera på följande saker…

 • Varför påbörjar du ett egenvårdsprogram?
 • Vad hoppas du uppnå med hjälp av programmet och vad är ditt mål med det?
 • Vilken tidpunkt på dagen och i veckan är det lämpligast för dig att göra övningarna i programmet?
 • Varifrån får du vid behov hjälp under programmets gång? Till exempel av närstående eller via en kristelefon?
 • Hur tränar du eller gör du uppgifterna? Hemma eller någon annanstans? På dator, surfplatta eller smarttelefon? Med penna och papper eller på dator i till exempel ett Word-dokument?
 • Vad ger dig motivation till att fortsätta gå framåt i programmet och göra övningarna? Vad hjälper dig att fortsätta när det kärvar till sig?

Kontrollera att du…

 • har en fungerande internetuppkoppling och en apparat där du kan läsa materialen i programmet
 • har en lugn plats att arbeta på
 • vid behov har hörlurar, som du kan använda när du ser på videor och lyssnar på inspelningar
 • har material för att göra anteckningar, eftersom det är bra att skriva ner de tankar som väcks under programmet. Det förstärker minnesspåret och därmed även träningens effekter. Det hjälper dig också att strukturera dina tankar och se dina framsteg.

Kom också ihåg att…

 • gå framåt i programmet när din aktivitetsgrad är god och du mår bra
 • vid behov prata med en närstående om de tankar som uppstår under programmet
 • vara ömsint mot dig själv
 • sova tillräckligt
 • äta bra mat
 • i vardagen göra saker du tycker om.