Projektets innehåll

Målet med projektet Digimieli är att underlätta tillgången till hjälp vid utmaningar med den psykiska hälsan och att ge yrkesverksamma stöd. För att uppnå dessa mål producerar vi tillförlitlig information om utmaningar med den psykiska hälsan och utbildar yrkesfolk. I projektet utnyttjar vi erfarenhetsexperters kompetens och digitala lösningar. Utan ett nära samarbete med andra aktörer inom området skulle det inte vara möjligt att uppnå målen.

Vårdprogram för problem med den psykiska hälsan

 • Evidensbaserade webbmaterial för egenvård och gruppvård har tagits fram genom multiprofessionellt samarbete. 
 • Materialen kan användas fristående på nätet som egenvård, som ledd egenvård med stöd av en yrkesperson och som stöd för annan vård.
 • Materialen är mångsidiga och innehåller information, videor, inspelningar och reflektionsuppgifter.
 • En del av egenvårdsprogrammen kommer att produceras även på engelska och svenska.

Utbildning

 • Vi utbildar personal inom social- och hälsovårdsbranschen regionalt och nationellt i innehållen i de material som produceras inom projektet.
 • Vi ordnar utbildningen Kroppen och sinnet (Keho ja mieli) för handledare av webbgrupper, vilken ger dem färdigheter i att hålla grupper på distans. 

Erfarenhetsexperter

 • Utbildade erfarenhetsexperter har varit starkt involverade i projektets olika faser och processer genom att:
  • producera material
  • utveckla egenvårdsprogram 
  • utbilda yrkesfolk 
  • vara gruppledare tillsammans med yrkesutbildade 

Digitala lösningar

 • Vi producerar material för egenvård som publiceras på nätet och är lätta att använda.
 • Vid produktionen av materialen har man tänkt på att de ska vara lämpliga att använda inom ledd egenvård som ordnas på distans. 
 • Vi utbildar gruppledare som tack vare utbildningen får färdigheter i att leda grupper på distans. 

Samarbete

 • Vi samarbetar med både yrkesfolk och erfarenhetsexperter.
 • I produktionen av materialen och ordnandet av utbildningar har vi haft ett nära samarbete med Helsingfors stads aktörer inom social- och hälsovårdssektorn.
 • Samarbetet omfattar aktörer såväl på basnivå som inom specialsjukvården och den tredje sektorn.  

Läs de senaste nyheterna om projektet i bloggen

Se alla artiklar

Helsingin kaupungin, mielenterveysstrategian sekä digimieli-hankeen logot