Hankkeen sisällöt

Digimieli hankkeen tavoite on helpottaa avun saamista mielenterveyden haasteisiin sekä antaa tukea ammattilaisille. Näihin tavoitteisiin pyrimme tuottamalla luotettavaa tietoa mielenterveyden haasteisiin liittyen sekä kouluttamalla ammattilaisia. Hankkeessa hyödynnetään kokemusasiantuntijoiden osaamista sekä digitaalisuutta. Tavoitteisiin pääsy ei olisi mahdollista ilman tiivistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa.

Hoito-ohjelmat mielenterveyden ongelmiin

 • Moniammatillisesti toteutetut näyttöön perustuvat omahoito- sekä ryhmähoidon verkkomateriaalit. 
 • Materiaaleja voi hyödyntää itsenäisesti verkossa omahoitona, ammattilaisen tuella ohjattuna omahoitona sekä muun hoidon tukena.
 • Materiaalit sisältävät monipuolisesti tietoa, videoita, äänitteitä ja pohdintatehtäviä.
 • Osasta omahoitoja on tulossa kieliversiot englanniksi ja ruotsiksi.

Koulutus

 • Koulutamme alueellisesti sekä valtakunnallisesti sote-alan ammattilaisia hankkeessa tuotettujen materiaalien sisältöihin liittyen.
 • Järjestämme Keho ja mieli -verkkoryhmänohjaajakoulutuksen, joka antaa valmiudet pitää ryhmää etänä. 

Kokemusasiantuntijat

 • Koulutetut kokemusasiantuntijat ovat olleet vahvasti mukana hankkeen eri vaiheissa ja prosesseissa:
  • materiaalien tuotanto
  • hoito-ohjelmien kehittäminen 
  • ammattilaisten kouluttaminen 
  • ryhmänohjaajana toimiminen yhdessä ammattilaisen kanssa 

Digitaalisuus

 • Tuotamme verkossa olevaa helppokäyttöistä omahoitomateriaalia.
 • Materiaalien tuotannossa on huomioitu niiden sopivuus etänä toteutettuun ohjattuun omahoitoon. 
 • Koulutamme ryhmänohjaajia, jotka saavat koulutuksesta valmiudet etäryhmien ohjaamiseen. 

Yhteistyö

 • Teemme yhteistyötä niin ammattilaisten kuin kokemusasiantuntijoiden kanssa.
 • Materiaalien tuotannossa sekä koulutusten järjestämisessä on tehty tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin sotealan toimijoiden kanssa.
 • Yhteistyö ulottuu niin perustasolle kuin erikoissairaanhoitoon sekä kolmannen sektorin toimijoihin.  
Helsingin kaupungin, mielenterveysstrategian sekä digimieli-hankeen logot