Menneet koulutukset ammattilaisille

Digimieli -hanke koulutti sotealan ammattilaisia digitaalisten hoitomateriaalien hyödyntämisessä keväällä 2023.

Koulutusta omahoito-ohjelman käyttöön

Digimieli- ja Terapiat etulinjaan -hanke kouluttivat kevään aikana Helsingin kaupungin sotealan ammattilaisia omahoitojen käyttöön. Digimielen koulutukset sisälsivät tietoa hankkeen tuottamista hoitosisällöistä: Kehollisesta ahdistuksen hallinnasta, muuttuneesta elämäntilanteesta, tunne-elämän epävakaudesta sekä masennusherkkyydestä ja tietoisesta läsnäolosta.

Helsingin kaupungin työntekijät voivat katsoa koulutustallenteet ja sekä koulutusmateriaalit Digimieli -teamskanavalta.

Digimieli -hankkeen päätöswebinaari

Hankkeen ilmainen päätöswebinaari järjestettiin kaikille sotealan ammattilaisille ja muille digitaalisten menetelmistä kiinnostuneille. Koulutus sisälsi luentoja sekä osallistavia ja toiminnallisia rinnakkaisia työpajoja.

Keho ja mieli -koulutus

Suosittu Keho ja mieli -ryhmänohjaajakoulutus järjestetiin toisen kerran toukokuussa. Koulutuksen tavoitteena oli antaa osallistujille valmiudet ohjata Keho ja mieli -ryhmiä.