Masennusherkkyys ja tietoinen läsnäolo

Tämä omahoito-ohjelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on yksi tai useampi masennusjakso taustalla ja siten herkkyys masentua myöhemmin uudelleen. Omahoidosta voi hyötyä henkilö, jolla on riittävä toimintakyky mahdollisista masennuksen jäännösoireista huolimatta.

Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang

Tervetuloa!

Tässä ohjelmassa pääset tutustumaan omaan masennusherkkyyteesi sekä vahvistat taitojasi olla tietoisesti läsnä nykyhetkessä.

Aloita tästä:

Tämän omahoidon tavoitteena on oppia tarkastelemaan oman mielen toimintaa, tutustua mindfulnessiin ja tätä kautta alkaa huomaamaan, miten mielen automaattiset ajatukset voivat osaltaan vaikuttaa mielialaan. Tavoite ei ole poistaa vaikeita tunteita tai muuttaa mielialaa pysyvästi positiiviseksi. Alta löydät ohjeita juuri tähän omahoidon läpikäymiseen. Muista myös omahoito-ohjelmien yleiset ohjeet.

 • Viikko 1: Mindfulness ja masennus

  Viikolla 1 tutustutaan siihen, mitä tietoinen läsnäolo ja mindfulness-harjoittelu on. Viikon aikana kokeillaan harjoituksia ja tarkastellaan, miltä harjoittelu itsestä tuntuu.

 • Viikko 2: Elätkö autopilotilla?

  Viikolla 2 perehdytään siihen, miten mieli toimii “autopilotilla” ja miten tämä mielen toimintatapa voi vaikuttaa mielialaan.

 • Viikko 3: Oleminen ja tekeminen

  Viikolla 3 tarkastellaan mielen tiloja ja harjoitellaan vaihtamaan tilasta toiseen tietoisen läsnäolon avulla.

 • Viikko 4: Kehoyhteys

  Viikolla 4 haetaan yhteyttä omaan kehoon erilaisten harjoitteiden avulla. Masennus voi vieraannuttaa omasta kehosta ja kehoyhteyden vahvistaminen puolestaan voi lisätä hyvinvointia.

 • Viikko 5: Liike ankkurina nykyhetkeen

  Osiossa 5 kokeillaan liikkeessä tehtäviä mindfulness-harjoitteita. Liike onkin yksi parhaista keinoista palauttaa mieli tähän hetkeen, pois menneisyyden murheista tai tulevaisuuden huolista.

 • Viikko 6: Avoimuus hetkelle

  Viikolla 6 tarkastellaan sitä, miten omat tulkinnat ja muut ajatukset voivat vaikuttaa mielialaan, sekä tehdään harjoituksia, joissa tarkastellaan omia ajatuksia pienen etäisyyden päästä.

 • Viikko 7: Tietoinen toiminta

  Viikolla 7 tarkastellaan, miten masennus vaikuttaa toimintakykyyn ja miten toimintakykyä voisi vahvistaa tietoisesti. Toiminnan aktivaatio on tutkitusti tehokas apu masennukseen.

 • Viikko 8: Harjoittelu alkaa nyt

  Ohjelman viimeisellä viikolla pohditaan omaa oppimista, itselle tärkeimpiä asioita ja sitä, millainen rooli mindfulnessilla voisi olla omassa elämässä tästä eteenpäin.