Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste  
Digimieli 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 
[26.01.2023] 

1. Rekisterinpitäjä 

Helsingin kaupunki / Digitaalisten palvelujen lisääminen ja hyödyntäminen mielenterveystyössä -hanke 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Digitaalisten palvelujen lisääminen ja hyödyntäminen mielenterveystyössä -hankkeen vastaava  

Tehtävänimike 

projektiasiantuntija 

Yhteystiedot 

Kaisa Eronen, kaisa.eronen@hel.fi 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelyn tarkoitukset 

Digimieli -hankkeen järjestämiin kursseihin ja tilaisuuksiin osallistuvien kaupungin ulkopuolisten henkilöiden tietojen hallinta. 

Käsittelyn oikeusperuste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b-kohta: Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. 

Keskeinen lainsäädäntö 

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  
  • Tietosuojalaki (1050/2018)  
  • [Luettele tarvittaessa muut keskeiset lait] 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteröidyn yksilöinti- ja yhteystiedot. Lisäksi joiltakin osin arviointi- ja palautetietoja, kyselylomakkeisiin annettuja vastauksia ja yhteydenpitomerkintöjä. 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisteristä ei luovuteta tietoja.  

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

7. Tietojen säilytysajat 

Tietoja säilytetään hankekauden ajan (30.08.2023 asti). 

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Rekisterin tiedot syntyvät koulutusten ilmottautumisen yhteydessä luovutetuista tiedoista ja mahdollisista palautetiedoista.