Edistyminen hoito-ohjelmassa

Kuva: Jussi Hellsten

Usein motivaatio uuden oppimiseen laskee ensimmäisten viikkojen jälkeen. Hoito-ohjelman hyödyt saat parhaiten käyttöösi sinnikkäällä harjoittelulla. Tältä sivulta saat tietoa, miten ylläpitää motivaatiota ja harjoitteluintoa omahoito-ohjelman aikana.

Miten ylläpitää harjoitteluintoa?

Jokainen on varmaan välillä esimerkiksi odottanut sopivaa hetkeä tai sitä, että on enemmän aikaa tehdä jokin asia. On normaalia, että saatamme joskus odottaa asioita tapahtuviksi, ennen kuin alamme itse toimimaan. Tällaisen jatkuessa pitkään voimme kuitenkin joutua odottamaan melko kauan. Voi tuntua helpommalta odottaa motivaation saapumista, kuin aloittaa tekeminen vähäisellä motivaatiolla. On kuitenkin mahdollista huomata, että usein aloituksen jälkeen homma lähteekin käyntiin ja motivaatio tekemiseen hiipii pikkuhiljaa mukaan. Motivaatiota voi saada ulkoisista tekijöistä kuten rahasta tai se voi kummuta sinusta itsestäsi: ryhdyt toimeen sen vuoksi, että asia on sinulle tärkeä ja merkityksellinen. Sisäinen motivaatio on usein pitkäkestoisempaa, kuin asian tekeminen pelkästään jonkin ulkoisen palkkion vuoksi.

Uusia mielen hyvinvointia tukevia taitoja harjoiteltaessa on hyvä pohtia samalla omia motivaatiotekijöitä. Motivaation voidaan ajatella olevan toiminnan liikkeelle paneva voima, mutta toisinaan toiminta täytyy aloittaa ilman sitä. Mietittäessä omia motivaatiotekijöitäsi omahoito-ohjelmaa varten, seuraavista kysymyksistä voi olla apua:

  • Mistä saan voimaa tehdä asioita?
  • Mikä tässä on minulle tärkeää?
  • Miksi haluan tehdä tätä?
  • Mikä auttaa minua jaksamaan?
  • Mitkä asiat lisäävät hyvinvointiani?

Ohjelman tehtäviä ja harjoituksia on tehtävä sinnikkäästi, jotta voit saada muutoksia aikaan. Sitä voi ajatella kuntosaliharjoittelun kautta: lihas ei kasva vain muutaman treenikerran jälkeen, vaan pitkäjänteisen työn seurauksena. Täytyy saada uusia, korjaavia kokemuksia tilalle, jotta tämän hetkiset mielen hyvinvointiin vaikuttavat kokemukset käyvät ikään kuin hyödyttömiksi. Vain kokemuksen kautta on mahdollista oikeasti muuttaa omaa ajattelua: ilman toimintatapojen muuttamista ajatteluun ja mielen sisällä pyöriviin asioihin liittyvät ongelmat eivät voi muuttua. Ajattelulla ei voida poistaa ajattelun ongelmaa, vaan toiminnan kautta on mahdollista vaikuttaa omaan mieleen sekä ajatteluun.

Erilaisten harjoitteiden tekemisestä tai niiden kokeilemisesta ei myöskään tarvitse tuntea häpeää. Ne ovat tutkittuja menetelmiä, joilla on todettu olevan vaikutuksia parempaan mielen hyvinvointiin. Rohkealla ja avoimella asenteella on hyvä aloittaa ohjelmassa. Itsenäinen työskentely verkossa vaatii omien motivaatiotekijöiden tunnistamista sekä omasta arjesta huolehtimista. Elämän peruspilarit kuten uni ja ravinto ovat tärkeitä asioita motivaation taustalla.

Omaa edistymistä kannattaa myös seurata jollain tavalla. Itselleen voi esimerkiksi asettaa välitavoitteita, kuten “teen kolme harjoitusta viikon aikana”. Kannattaa miettiä, mikä voisi olla kaikista pienin mahdollinen teko, joka vie sinua eteenpäin. Omahoito-ohjelman aloittaminen on jo suuri teko oman mielen hyvinvoinnin eteen. Voi miettiä esimerkiksi, mitä yleensä tekee arkisin ja kokeilla aloittaa muutoksen tekemistä jostain konkreettisesta. Tällainen pienin mahdollinen teko voi olla esimerkiksi se, että menee jonain iltana totuttua aiemmin nukkumaan tai kuuntelee jonkin itselle tärkeän kappaleen, joka tuo hyvän mielen.

Siirry hoito-ohjelmiin: