Mikä Digimieli?

Digimieli on Helsingin kaupungin mielialahäiriöpalveluiden sekä ensilinjan palveluiden kehittämishanke. Hanketta rahoittaa STM osana Mielenterveysstrategiaa. Hanke on ollut käynnissä aikavälillä 04/21-06/23. Tätä sivustoa ei aktiivisesti päivitetä hankkeen jälkeen.

Digitaalisten palveluiden lisääminen ja hyödyntäminen mielenterveystyössä

Hankkeessa tuotetaan digitaalisia hoitomateriaaleja mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Materiaaleja voi hyödyntää itsehoitona tai ne voivat toimia ammattilaisen työn tukena. Hankkeen materiaalit on tuotettu jo käytössä olevien, näyttöön perustuvien hoitomallien pohjalta. Materiaaleista voi saada apua ahdistusoireiluun, pitkittyneeseen tai toistuvaan masennukseen sekä elämäntilanteen muutokseen. Lisäksi hankkeessa on tuotettu ensitietoa tunnesäätelyn vaikeuksista.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ihmisten taitoja huolehtia omasta mielen hyvinvoinnista. Kehitämme toimiviksi todetuista hoitomalleista digitaalisia itsehoito-ohjelmia, joita voi hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatta. Työllämme tuemme myös ammattilaisten mielenterveysosaamista sekä mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia hoitomalleja omassa työssä.

Tältä sivustolta löydät hankkeessa kehitetyt hoito-ohjelma sekä muita materiaaleja sekä tietoa ammattilaisille.