Muuttunut elämäntilanne

Tämä omahoito-ohjelma on henkilöille, jotka ovat kohdanneet elämässään muutoksen, josta selviytyminen on haastavaa.

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy

Elämä voi yllättää.

Mikä tahansa suuri muutos – positiivinen tai negatiivinen – vie voimavaroja. Negatiiviset elämäntapahtumat heikentävät psyykkistä vointia ja joskus suuren muutoksen jälkeen voi tuntea jäävänsä jumiin tai eksyksiin. Tämä omahoito-ohjelma on tarkoitettu sellaisiin hetkiin.

Ohjeita omahoidon aloittamiseen:

Kun elämässä tapahtuu suuria muutoksia, kaikki ihmiset reagoivat tavalla tai toisella. Mitä tärkeämpi muuttunut asia on itselle, sitä voimakkaammat vaikutukset muutoksella on psyykkiseen hyvinvointiin. Toivottukin muutos voi olla stressaava, vaikka se tuokin pitkällä aikavälillä tyytyväisyyttä ja iloa.

Ei-toivutut muutokset ovat poikkeuksetta monella tavalla kuormittavia. Myös globaalit tapahtumat ja muutokset yhteiskunnassa voivat kuormittaa: Ukrainan sota, ilmastonmuutos ja koronaviruspandemia ovat viimeaikaisia esimerkkejä muutoksista, jotka ovat olleet monille äärimmäisen kuormittavia psyykkisesti, vaikka niiden vaikutukset eivät näkyisikään suoraan omassa elämässä.

Usein sopeutuminen muutokseen tapahtuu vaiheittain. Järkytyksen, epäuskon ja pelon kautta siirrytään muihin vahvoihin tunteisiin. Vähitellen tilannetta alkaa sietämään ja hyväksymään, jolloin vanhasta pystyy päästämään irti. Kokeilun ja uuden oppimisen kautta muuttuneeseen tilanteeseen alkaa tottua ja parhaimmillaan siitä löytää uudenlaista merkitystä elämään.

Joskus kuitenkin käy niin, että uuteen tilanteeseen ei syystä tai toisesta pysty sopeutumaan. Alkuvaiheen vahvat ja vaikeat tunteet eivät irrota otettaan ja oma tilanne voi vaikuttaa toivottomalta, näköalattomalta tai siitä ei tunnu saavan otetta. Silloin tuntuu kuin olisi hukassa tai jumissa.

Aloita ohjelma: