1. viikko: mindfulness ja masennus

Mitä on mindfulness?

Mindfulness eli tietoinen läsnäolo on yksinkertaisimmillaan sitä, että huomio kiinnitetään tietoisesti johonkin asiaan. Videolla kerrotaan vielä tarkemmin, mitä mindfulness oikeastaan on. 

Mindfulness eli tietoinen läsnäolo

Mindfulness-harjoittelun kolme osa-aluetta ovat  

  • huomion suuntaaminen,  
  • huomion ylläpitäminen ja  
  • huomion siirtäminen.  

Huomion suuntaaminen tarkoittaa sitä, että voimme keskittyä siihen, mihin haluamme keskittyä. Kuulostaa helpolta, mutta tarkkaavuudella on tapana hakeutua automaattisesti joko tuttuihin asioihin tai ympäristöstä selkeästi erottuviin asioihin.  

Huomion ylläpitäminen viittaa taitoon, jota arkikielessä usein kutsutaan keskittymiseksi. Kyse on siitä, että pystymme pitämään huomiomme siinä asiassa, jossa haluamme sen pysyvän. On kuitenkin aivan normaalia, että mieli tekee omiaan ja huomio siirtyy kuin itsestään muihin asioihin. Tällöin tarvitaan kykyä siirtää huomio takaisin harharetkiltä siihen, mihin sen halutaan kohdistuvan. 

Mindfulnessissa keskeistä on myös se, miten suhtaudumme asioihin tai millaista huomiomme on. On aivan eri asia tarkastella jotakin kriittisesti kuin uteliaasti. Mindfulness-harjoittelussa pyritäänkin suhtautumaan ystävällisesti ja hyväksyvästi oikeastaan kaikkeen. 

Tietoinen läsnäolo on siis periaatteessa yksinkertaista, mutta monet kokevat sen vaikeaksi. Nykypäivänä ympäristön hektisyys ja ärsykkeiden valtava määrä ajavat monia jatkuvaan ylivireystilaan, jossa keho ja mieli käyvät kierroksilla ja voi olla hyvin hankalaa olla läsnä. Onkin hyvä muistaa, että mindfulness-harjoittelu ei edellytä sitä, että olotila olisi rauhallinen. Myös hektisyyteen, stressiin ja muihin epämieluisiin kokemuksiin voi koettaa suhtautua ystävällisesti ja uteliaasti. 

Kuten melkeinpä minkä tahansa taidon opettelussa, mindfulnessin opettelussa keskeistä on tekeminen. Mindfulnessia ei voi oppia vain lukemalla ja kuuntelemalla, vaan harjoitteiden tekeminen on paras tapa oppia. 

Viikon harjoitukset

Kokeile tällä viikolla huomion suuntaamista, ylläpitämistä ja siirtämistä. Voit tehdä tätä milloin vain ja missä vain, mutta tee se tietoisesti. Kiinnitä huomiotasi aisteihin, vuorovaikutukseen, tekemiseen – mihin ikinä haluatkin. Koeta pitää huomiosi näissä asioissa jonkun aikaa ja siirrä sitten huomiosi tietoisesti johonkin toiseen asiaan. Koeta tehdä havaintoja siitä, miten tämä sujuu ja mitä ajatuksia kokeilut herättävät.

Tee myös tietoisen syömisen harjoitusta päivittäin. Kirjaa ylös havaintojasi harjoituksesta: millaisia ajatuksia, tunteita ja aistimuksia huomaat harjoituksen tekemisen aikana.