1. Mitä on tunne-elämän epävakaus?

Voimakkaat ja nopeasti ailahtelevat tunteet, impulsiivinen käytös, heikko itsetunto, hylätyksi tulemisen pelko, intensiiviset ja myrskyisät ihmissuhteet – tunne-elämän epävakaus näkyy ja tuntuu laaja-alaisesti elämän eri osa-alueilla.

Tunteiden voimakaskin vaihtelu on tavallista meille kaikille erityisesti haastavissa tilanteissa. Joillakin ihmisillä tunteet ailahtelevat poikkeuksellisen nopeasti ja voimakkaasti: samankin päivän aikana olo voi vaihtua useaan kertaan huipputunnelmista surkeaan. Tunnemaailma on kuin vuoristorata, jonka kyydissä on hankala pysyä. 

Tunne-elämältä epävakaan persoonallisuuden piirteitä ovat:

  • tunteiden poikkeuksellisen nopea ja voimakas ailahtelu on pysyvä ja pitkäaikainen kokemistapa,
  • epäjohdonmukainen ja vaihteleva käsitys omasta itsestä,
  • vahva hylkäämisen pelko,
  • impulsiivinen käytös,
  • ihmissuhteiden intensiivisyys ja kriisiytyminen sekä
  • itsetuhoisuus.

HUOM! Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai itseä vahingoittavaa käyttäytymistä, klikkaa tästä hakeaksesi apua.

Tunne-elämän epävakaus on yhdistelmä yksilölle tyypillisiä ajattelu- ja toimintamalleja, jotka toistuvasti ja merkittävästi heikentävät yksilön toimintakykyä ja aiheuttavat hänelle vaikeuksia eri elämän osa-alueilla. Tunne-elämän epävakauteen kuuluu monenlaisia oireita ja on yksilöllistä, miten epävakaus vaikuttaa omaan elämään.