6. Hur instabilitet i känslolivet utvecklas

En emotionellt instabil personlighet utvecklas under en lång tid. Att en instabilitet utvecklas kan inte förklaras med någon enskild upplevelse eller någon egenskap hos individen. Man tror att det finns olika utlösande faktorer, det vill säga saker som ökar sannolikheten för att en person kommer att utveckla ett instabilt känsloliv.

En gång trodde man att människorna föds som oskrivna blad. I dag vet man att redan nyfödda har olika medfödda fallenheter och egenskaper. De påverkar hur vi upplever den omgivande världen, hur vi växelverkar med den, hur vi beter oss och hur andra människor förhåller sig till oss.

Utvecklingen av ett instabilt känsloliv beskrivs med en biosocial modell. Enligt modellen utvecklas inte färdigheterna i känsloreglering fullt ut när ett barn med en medfödd känslighet växer upp i en miljö där hen av en eller annan orsak inte lär sig de känslomässiga färdigheter som behövs för att hen ska klara sig med sin känslighet.

I videon berättas mer om hur ett instabilt känsloliv utvecklas. 

Utveckling av emotionellt instabil personlighet