8. För de närstående

Ett instabilt känsloliv syns och känns i de mänskliga relationerna. Ju närmare en relation är, desto mer sannolikt är det att svårigheterna att reglera känslor påverkar växelverkan. Som närstående är det bra att fundera över hur man kan ta hand om sitt eget välbefinnande och sin egen hälsa, medan man som närstående kan ha stor betydelse i vardagen för den som kämpar med ett instabilt känsloliv.

Den närstående kan finnas som ett stöd för den som lider av instabilitet i känslolivet, men stödrollen kan även vara belastande. Det är viktigt att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. I videon berättar en erfarenhetsexpert och hennes närstående om hur instabiliteten i känslolivet har påverkat deras relation och hur den närstående har kunnat vara till hjälp och stöd. 

Stödet av en närstående är viktig

Mer information om instabilt känsloliv