8. Läheisille

Tunne-elämän epävakaus näkyy ja tuntuu ihmissuhteissa. Mitä läheisempi ihmissuhde, sitä todennäköisemmin tunnesäätelyn vaikeudet vaikuttavat vuorovaikutukseen. Läheisenä kannattaa miettiä, miten varmistaa oma jaksaminen ja hyvinvointi, ja toisaalta läheisellä voi olla suuri merkitys tunne-elämän epävakauden kanssa kamppailevan arjessa.

Läheinen voi olla tukena tunne-elämältään epävakaalle henkilölle, mutta tukijan rooli voi myös olla kuormittava. Omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista on tärkeää huolehtia. Videolla kokemusasiantuntija ja hänen läheisensä kertovat, miten tunne-elämän epävakaus on vaikuttanut heidän suhteeseensa ja miten läheisenä on voinut olla apuna ja tukena.  

Läheisen tuki on tärkeää

Lisää tietoa tunne-elämän epävakaudesta