5. Identitet och mänskliga relationer

Instabilitet i känslolivet är ofta förknippad med en splittrad identitet, det vill säga personen har inte nödvändigtvis någon bestående och kontinuerlig självuppfattning. Mänskliga relationer är ofta utmanande, vilket kan bero på en rädsla för att bli övergiven och svårigheter att känna tillit.

Instabilitet i känslolivet kan vara förknippad med en känsla av att vara en kameleont – lite som att man är olika personer i olika situationer och olika mänskliga relationer. Den egna identiteten känns alltså inte tydlig och beständig. Typiskt är också att de mänskliga relationerna är intensiva och konfliktfyllda. Känslorna för en familjemedlem, partner eller vän kan variera från stor beundran till starkt förakt.

I videon berättas mer om hur ett instabilt känsloliv påverkar identiteten och de mänskliga relationerna. 

Relationer och identitet