2. Reglera humöret och känslorna

Vi föds alla med känslor, men inte med färdigheter att reglera dem. Man lär sig färdigheter i känsloreglering främst i barndomen och ungdomen. Svårigheter att reglera känslor är den mest centrala symtombilden vid instabilt känsloliv.

Ett litet barn behöver mycket hjälp av vuxna för att kunna identifiera och sätta ord på känslor samt styra sitt agerande, och med åldern lär sig barnet att reglera känslorna mer självständigt. Färdigheterna utvecklas i synnerhet i situationer där känslorna svallar. Grunden till känsloreglering skapas redan i barndomen, men man kan lära sig att reglera sina känslor även i vuxenlivet.

I videon berättas mer om att reglera känslorna och humöret. 

Emotioner och sinnestämning