3. Beteende

När färdigheterna i känsloreglering inte är tillräckligt utvecklade kan känslor som upplevs som svåra påverka beteendet på ett oönskat sätt. Instabilitet i känslolivet kan visa sig i form av impulsivitet, kortsynthet och självskadebeteende.

Ibland försöker man bli kvitt svåra känslor på skadliga sätt. Detta kan leda till svårigheter att reglera beteendet, vilket är en av de centrala symtombilderna vid instabilt känsloliv och lindrigare svårigheter med känsloregleringen.

I videon berättas om hurdana utmaningar med att reglera beteendet som ofta är förknippade med instabilitet i känslolivet.

Beteende