3. Käyttäytyminen

Kun tunnesäätelyn taidot eivät ole kehittyneet riittävästi, voivat vaikeaksi koetut tunteet heijastua käyttäytymiseen epätoivotulla tavalla. Tunne-elämän epävakaus voi käyttäytymisen tasolla näyttäytyä impulsiivisuutena, lyhytjänteisyytenä sekä itsensä vahingoittavana käyttäytymisenä.

Vaikeista tunteista pyritään eroon joskus haitallisilla tavoilla. Tämä voi johtaa käyttäytymisen säätelyn haasteisiin, jotka ovat yksi keskeisistä oirekokonaisuuksista tunne-elämän epävakaudessa ja lievemmissä tunnesäätelyn vaikeuksissa.

Videolla kerrotaan, millaisia käyttäytymisen säätelyn haasteita tunne-elämän epävakauteen usein liittyy.

Käyttäytyminen