4. Tänkande och observation

Hos alla människor påverkar känslorna hur man tolkar saker och ting samt hurdana saker i omgivningen eller hos en själv som man observerar. Eftersom instabilitet i känslolivet är förknippad med så kraftiga känslosvängningar, påverkar de i hög grad även tankarna och de sensoriska funktionerna. Genom att lära sig känsloreglering och mindfulness är det möjligt att påverka sina tankar och observationer.

Instabilitet i känslolivet är förknippad med olika slags tanke- och observationsstörningar. De pågår vanligtvis från några minuter till några timmar. Störningar i tänkandet och observationerna är bland annat dissociation, svartvitt tänkande och misstänksamhet. Med hjälp av tillräcklig uppmärksamhet och omsorg är det möjligt att lindra dessa symtom.

I videon berättas mer om hur ett instabilt känsloliv kan påverka tankarna och observationerna. 

Tanke och iakttagande