4. Ajattelu ja havaitseminen

Tunteet vaikuttavat aivan kaikilla ihmisillä siihen, miten asioita tulkitaan ja millaisia asioita ympäristöstä tai itsestä havainnoidaan. Koska tunne-elämän epävakauteen liittyy niin voimakasta tunteiden vaihtelua, on myös vaikutus ajatteluun ja aistitoimintoihin on merkittävä. Oppimalla tunnesäätelyä sekä tietoisuustaitoja omaan ajatteluun ja havainnointiin on mahdollista vaikuttaa. 

Tunne-elämän epävakauteen liittyy erilaisia ajattelun ja havaitsemisen häiriötä. Ne kestävät tyypillisesti muutamista minuuteista muutamiin tunteihin. Ajattelun ja havaitsemisen häiriöitä ovat mm. dissosiaatio, mustavalkoajattelu sekä epäluuloisuus. Riittävän huomion ja huolenpidon myötä näihin oireisiin on mahdollista saada helpotusta.

Videolla kerrotaan lisää siitä, miten tunne-elämän epävakaus voi vaikuttaa ajatteluun ja havaitsemiseen. 

Ajattelu ja havaitseminen