2. Mielialan ja tunteiden säätely

Me kaikki synnymme tunteiden kanssa mutta emme tunnesäätelytaitojen kanssa. Tunnesäätelytaitoja opetellaan erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Tunnesäätelyn haasteet ovat keskeisin tunne-elämän epävakauteen liittyvä oirekokonaisuus.

Pieni lapsi tarvitsee paljon aikuisten apua tunteiden tunnistamiseen ja sanoittamiseen sekä toiminnan ohjaamiseen. Iän myötä tunnesäätelyä opitaan tekemään itsenäisemmin. Taidot kehittyvät erityisesti tilanteissa, joissa tunteet kuohuvat. Tunnesäätelytaitojen perusta luodaan jo lapsuudessa mutta tunnesäätelyä voi oppia myös aikuisuudessa. Videolla kerrotaan lisää tunteiden ja mielialan säätelystä. 

Tunteet ja mieliala