Vecka 3: hantering av stark ångest

Ångest och aktivitet

Ångest är förknippad med variationer i aktivitetsgraden. När en människa är i ett optimalt aktivitetstillstånd befinner hon sig inom sitt toleransfönster. Då är det enkelt att vara social, lekfull och kreativ. Aktivitetsgraden kan på grund av stress överskrida toleransfönstret och övergå i överaktivitet. Stress gör handlingarna effektivare och är i rimliga doser också nyttigt. En ökad aktivitetsgrad till följd av stress kan visa sig i form av fysisk rastlöshet, svårigheter att hålla sig lugn, förhöjd puls och insomningssvårigheter. En del upplever ökad ångest när aktivitetsgraden stiger.

Vanligtvis återgår kroppen och sinnet spontant från överaktivitet till toleransfönstret. Andra gånger kan överaktiviteten fortsätta på grund av långvarig stress, och följderna kan vara sömnsvårigheter, ångest och kroppsliga symtom. En bakomliggande orsak kan även vara en benägenhet för nervsystemet att lätt aktiveras som kan vara medfödd eller är kopplad till traumatiska upplevelser.

Aktivitetsgraden kan variera mellan toleransfönstret, överaktivering och underaktivering. Olika aktivitetsgraden kan skilja från varandra genom olika fysiska och psykiska symtom.

När belastningen är långvarig utan tillräcklig återhämtning eller när ett hot upplevs vara extremt stort kan aktivitetsgraden sjunka till underaktivitet. I djurvärlden stelnar eller skendör bytesdjuren när de inte kan fly från rovdjuret. Tillståndet kan vilseleda rovdjuret, men det är också ett sätt att lindra fysisk smärta. Även för människor kan att stelna eller paralyseras vara ett extremt sätt för överlevnad. Bland annat traumatiska upplevelser är mycket ofta förknippade med dissociation, varvid sinnet ”lämnar platsen” och människan kan till exempel uppleva att hon är utanför sin kropp. Långvarig underaktivitet är ofta förknippad med depression.

Det går att påverka sin aktivitetsgrad

Med medveten träning är det möjligt att lära sig att påverka hur lätt vi över- eller underaktiveras och å andra sidan även hur vi klarar av att återgå till toleransfönstret. Ett viktigt steg i regleringen av aktivitetsgraden är att stärka självkännedomen. Det är förknippat med en förmåga att identifiera hur lätt ens aktivitetsgrad varierar, vilka ens tecken på över- och underaktivitet är samt vilka faktorer som får aktivitetsgraden att stiga eller sjunka. I egenvården funderade du också genast i början på dina symtom på ångest och vad som orsakar den. Ett annat sätt att öka självkännedomen är att stärka kroppsmedvetandet, vilket behandlas under följande vecka.

Förra veckan behandlade vi kopplingen mellan andningen och ångest. Genom att reglera andningen kan du påverka både över- och underaktivitet. När du känner dig överaktiv kan du lugna ner kroppen och sinnet genom att förlänga utandningen. En lång utandning aktiverar det parasympatiska nervsystemet genom att meddela att ingenting är på tok. Vid underaktivitet kan andningen användas omvänt, det vill säga genom att förlänga inandningen. En lång inandning är kopplad till det sympatiska nervsystemets aktivitet (jfr. överandning).

Testa: Gör fingerövningen ovan en stund. På vilket sätt märker du att den påverkar din aktivitetsgrad? Gör härnäst fingerövningen på motsatt sätt: andas in och teckna samtidigt ett S nerifrån och upp samt för fingret rakt ner när du andas ut. Hur tycker du att detta påverkar din aktivitetsgrad?

Ibland är över- och underaktivitet förknippad med så kraftig ångest att det inte räcker med att endast reglera andningen. Nedan beskrivs olika fysiska övningar och ögonrörelseövningar som är till hjälp vid hanteringen av stark och extrem ångest. Även kombinationer av olika metoder behövs ofta när ångesten är särskilt stark. Utöver dessa metoder och andningen är det utanför toleransfönstret viktigt att på för en själv lämpliga sätt öka känslan av trygghet, lära sig att koppla av samt söka kontakt med människor och miljöer som är viktiga för en.

Veckans övningar

Förhoppningsvis har den här veckans avsnitt gett dig verktyg för att hantera stark ångest. Avsätt en stund varje dag under den kommande veckan för att göra den här veckans övningar och anteckna dem i uppföljningsblanketten:

  • Fingerandning
  • Ansträngande fysiska övningar: vadpress, jägarvila, pressa mot en vägg, plankan och liknande
  • Ögonrörelseövningar
  • Kombinera övningar