3. Viikko: voimakkaan ahdistuksen säätely

Ahdistus ja vireystila

Vireystilan vaihtelu liittyy ahdistukseen. Olleessaan optimaalisessa vireystilassa, ihminen on ikään kuin sietoikkunansa sisällä. Tällöin on helppo olla sosiaalinen, leikkisä ja luova. Vireystila voi nousta sietoikkunasta ylivireyden puolelle stressin vuoksi. Stressi tehostaa toimintaa ja onkin kohtuullisina annoksina hyödyllistä. Stressin aiheuttama vireystilan nousu voi tuntua fyysisenä levottomuutena, vaikeutena pysyä aloillaan, kohonneena sykkeenä ja nukahtamisvaikeuksina. Osa kokee vireystilan noustessa lisääntyvää ahdistuneisuutta.

Tavallisesti keho ja mieli palautuvat ylivireydestä sietoikkunaan spontaanisti. Toisinaan pitkään jatkuneen stressin myötä ylivireys voi jäädä päälle ja seurauksena voi olla univaikeuksia, ahdistusta ja kehollisia oireita. Taustalla voi olla myös synnynnäistä tai traumaattisiin tapahtumiin kytkeytyvää herkkyyttä hermoston virittymiselle.

Vireystilan kolme tasoa: Alivireys, optimaalinen vireys ja ylivireys

Kun kuormitus jatkuu pitkään ilman riittävää palautumista tai kun jokin uhka koetaan äärimmäisenä, vireystila voi tipahtaa alivireyteen. Eläinmaailmassa saaliseläimet jähmettyvät tai valekuolevat tilanteissa, joissa ne eivät voi paeta petoeläintä. Tila voi hämätä saalistajaa, mutta se on myös keino lievittää fyysistä kipua. Myös ihmisillä jähmettyminen tai lamaantuminen voi olla äärimmäinen selviytymiskeino. Mm. traumakokemuksiin liittyy hyvin usein dissosiaatiota, jolloin mieli ”poistuu paikalta” ja ihminen saattaa esimerkiksi kokea olevansa kehonsa ulkopuolella. Pitkään jatkuvana alivireys liittyy usein masennukseen.

Vireystilaan voi vaikuttaa

Siihen, miten herkästi yli- tai aliviritymme ja toisaalta myös siihen, miten pystymme palautumaan sietoikkunaan voi oppia vaikuttamaan tietoisella harjoittelulla. Tärkeä askel vireystilan säätelyssä on itsetuntemuksen vahvistuminen. Tähän liittyy kyky tunnistaa, miten herkästi oma vireystila vaihtelee, mitkä ovat omat yli- ja alivireyden merkit sekä mitkä asiat saavat vireyden nousemaan tai tippumaan. Omahoidossa onkin jo heti alussa pohdittu omia ahdistuksen oireita ja tuloreittejä. Toinen tapa lisätä itsetuntemusta on vahvistaa omaa kehotietoisuutta, jota käsitellään seuraavalla viikolla.

Viime viikolla käsiteltiin hengityksen ja ahdistuksen yhteyttä. Hengitystä säätelemällä voi osaltaan vaikuttaa niin yli- kuin alivireyteen. Kun olo on ylivireä voidaan kehoa ja mieltä rauhoittaa pidentämällä uloshengitystä. Pitkä uloshengitys aktivoi parasympaattisen hermoston viestimällä, että ei ole mitään hätää. Alivireydessä hengitystä voidaan käyttää päinvastoin eli pidentämällä sisään hengitystä. Pitkä sisään hengitys on yhteydessä sympaattisen hermoston toimintaan (vrt. liikahengittäminen).

Kokeile: Tee hetken aikaa yllä olevaa sormiharjoitusta. Miten huomaat sen vaikuttavan vireystilaasi? Tee seuraavaksi sormiharjoitus päin vastoin: hengitä sisään ja tee samalla s-kuviota alhaalta ylöspäin ja ulos hengittäessäsi tuo sormi suoraa alas. Miten huomaat tämän vaikuttavan vireystilaasi?

Toisinaan yli- ja alivireyteen liittyy niin voimakasta ahdistus, ettei pelkkä hengityksen säätely riitä. Alla esitellään erilaisia fyysisiä harjoitteita sekä silmänliikeharjoitteita, jotka auttavat voimakkaan ja äärimmäisen ahdistuksen säätelyssä. Myös erilaisten keinojen yhdistelyä tarvitaan usein silloin, kun ahdistus on erityisen voimakasta. Näiden keinojen sekä hengityksen lisäksi sietoikkunan ulkopuolella on tärkeää lisätä itselle sopivilla tavoilla omaa turvallisuuden tunnetta, opetella hellittämään sekä hakemalla yhteyttä itselle tärkeisiin ihmisiin ja ympäristöön.

Viikon harjoitukset

Toivottavasti tämän viikon osuudesta olet saanut välineitä voimakkaan ahdistuksen säätelyyn. Varaa tulevalla viikolla itsellesi päivittäin aikaa tehdä tämän viikon harjoituksia ja kirjaa ne ylös seurantalomakkeeseen:

  • Sormihengitys
  • Vahvat fyysiset harjoitteet: pohjepumppu, seinää vasten istuminen, seinän työntäminen, lankku yms.
  • Silmänliikeharjoitteet: x-liike ja makaava kahdeksikko
  • Harjoitteiden yhdistäminen