Vecka 4: kroppsmedvetande

Vad är kroppsmedvetande?

Man kan tänka sig att kroppsmedvetandet uppstår via tre perceptionssystem. Kroppssinnet eller interoception avser en rad olika observationer av kroppsförnimmelser. Exempel på sådana är det obehag som orsakas av smärta, temperaturen, klåda, muskelspänningar, syrebrist och magens surhet samt förnimmelser av spänningar i de inre organen och av hudkontakt. Sinnet för uppfattning av kroppsställning och rörelse eller det kinestetiska sinnet i sin tur avser förmågan att känna kroppens och lemmarnas rörelser utan hjälp av synsinnet. Tillsammans med balanssinnet ger dessa en helhetsbild av kroppens fysiologiska tillstånd. 

Den interoceptiva känsligheten, det vill säga hur känslig man är för budskap inifrån kroppen, är en individuell och relativt bestående egenskap. Hos personer med hög interoceptiv känslighet är även känslorna starka. Att uppleva sina känslor och uppmärksamma förnimmelser inuti kroppen förmedlas via samma delar av hjärnan. 

Den interoceptiva känsligheten i sig leder inte till ångesttillstånd. Men när den kombineras med en benägenhet att tolka kroppsliga förnimmelser negativt eller kraftigare än de i verkligheten är, kan den interoceptiva känsligheten göra personen mottaglig för ångest. 

Veckans övningar

Bra! Du är mer än halvvägs in i egenvårdsprogrammet. Det har krävt ihärdighet och målmedvetenhet av dig. Den här veckans övningar fokuserade på att öka kroppsmedvetandet. Observera att övningarna inte ska göras när ångesten är som starkast. Om du upplever att din ångest ökar när du gör övningarna, gör dem i korta omgångar och kom ihåg att ha empati med dig själv.

  • fingerandning 2
  • body scan
  • medvetet lutande
  • spänning och avslappning
  • observation av andningen