4. Viikko: kehotietoisuus

Mitä on kehotietoisuus?

Kehotietoisuuden voi ajatella syntyvän kolmen havaintojärjestelmän kautta. Kehoaisti eli interoseptio tarkoittaa joukkoa erilaisia kehon tuntemusten havaintoja. Näitä ovat kivun, lämpötilan, kutinan, lihasjännityksen, hapenpuutteen, vatsan happamuuden aiheuttaman epämukavuuden, sisäelinten jännittyneisyyden ja ihon kosketuksen tuntemukset. Asento- ja liikeaisti eli kinesteettinen aisti taas tarkoittaa kykyä aistia elimistön ja sen osion liikettä ilman näköaistin apua. Yhdessä tasapainoaistin kanssa nämä antavat kokonaiskuvan kehon fysiologisesta tilasta. 

Interoseptiivinen herkkyys – eli se, miten herkästi lukee kehon sisäisiä viestejä – on yksilöllinen ja suhteellisen pysyvä ominaisuus. Henkilöillä, joiden interoseptiivinen herkkyys on korkea, myös tunteet ovat voimakkaita. Omien tunteiden kokeminen ja kehon sisäisten kokemusten havainnointi välittyvät samojen aivoalueiden kautta. 

Interoseptiivinen herkkyys itsessään ei johda ahdistuneisuuteen. Mutta kun siihen yhdistyy taipumus tulkita kehon tuntemuksia kielteisesti tai voimakkaampina kuin ne todellisuudessa ovat, voi interoseptiivinen herkkyys altistaa ahdistuneisuudelle. 

Viikon harjoitukset

Hienoa, olet päässyt yli puolivälin tässä omahoito-ohjelmassa. Se on vaatinut sinulta sinnikkyyttä ja määrätietoisuutta. Tämän viikon harjoitteet keskittyivät kehotietoisuuden lisäämiseen. Huomaa, että harjoitukset eivät sovi tehtäväksi silloin kun ahdistus on voimakkaimmillaan. Jos koet ahdistuksesi lisääntyvän näiden harjoitusten aikana, tee niitä pienissä erissä ja muista olla itseäsi kohtaan myötätuntoinen.

  • sormihengitys 2
  • body scan
  • nojaamisharjoite
  • jännitys-rentous
  • hengityksen havainnointi