Avslutningsvis

Grattis! Du har kommit till slutet av egenvården. Det har krävt ihärdighet, men också nyfikenhet och mod.

Man lär sig att leva med ångest

Med hantering och reglering av ångest hänvisar man till hur man agerar när man har ångest och hur man på lång sikt kan påverka sin känslighet för ångest. Eftersom det är omöjligt att bli av med ångest helt och hållet är det viktigt att lära sig att acceptera den som en del av livet och söka konstruktiva metoder för att ta bort den mest smärtsamma udden av ångesten. På så vis kan man få möjlighet att leva ett för en själv meningsfullt liv trots ångesten. Då begränsar inte ångesten ens liv och bestämmer inte vad man kan göra och klarar av.

Jag har kanske accepterat den som en del av mitt liv. Jag försöker inte aktivt få bort den. Förnimmelserna kommer, men jag har lärt mig att leva med dem.

Outi, erfarenhetsexpert

I den här egenvården har du lärt dig nya metoder med hjälp av vilka du förhoppningsvis har lärt dig att hantera ångestens styrka, lugna ner dig och rikta uppmärksamheten från de ångestfyllda tankarna och känslorna samt förnimmelserna i kroppen mot nuet. Syftet har inte varit att försöka hjälpa dig att undvika din ångest eller att helt och hållet ta bort den. Med hjälp av övningarna i egenvården kan du klara situationer som annars skulle vara outhärdliga och hantera din ångest på sätt som inte är skadliga för dig.

I videon nedan pratar erfarenhetsexperter om hurdan roll ångesten har i deras liv.

Ångest som en del av livet

Bra jobbat, du har kommit till slutet!

Den här egenvården slutar här och det är dags att du tackar dig själv för att du har tagit dig tid att stanna upp för att observera din ångest och träna på nya sätt att hantera den. Att gå igenom programmet har krävt engagemang och beslutsamhet. Den här egenvården är bara början på din väg för att ta hand om ditt välbefinnande genom hela livet. Eftersom ångest är en del av livet och har en benägenhet att bli starkare till exempel i samband med utmanande livssituationer, är det viktigt att fortsätta träna efter att programmet tagit slut.

Du fyllde i en enkät om ångest i början av den här egenvården. Kommer du ännu ihåg hurdan din ångest var då? Du kan nu fylla i enkäten igen. Det är fantastiskt om dina färdigheter i ångesthantering har förbättrats och ångesten lindrats under den här egenvården. Om ångesten fortfarande i hög grad påverkar ditt liv, kämpa inte med den på egen hand, utan kontakta din hälsostation.