Vecka 1: ångesten och kroppen

Kroppsliga symtom på ångest

Kortvarig ångest är nödvändig i livet och därför har vi människor utvecklat en förmåga att känna ångest. Ångest är som ett allmänt larm i kroppen. Den meddelar när någonting är på tok och förbereder dig för handling. Kortvarig ångest ökar prestationsförmågan och får dig att skydda dig mot ett eventuellt hot.

Kroppen reagerar på en hotfull situation beroende på hurdant hotet bedöms vara. I en ångestframkallande situation förbereder sig kroppen för kamp eller vid behov flykt. Inför ett extremt hot kan kroppen bli helt och hållet paralyserad. Se en video om hurdana kroppsliga symtom som kamp-flykt-läget eller fullständig paralys kan orsaka.

Ångest i kroppen

När vi försätts i kamp-flykt-läge fungerar inte det logiska tänkandet eller omdömet, vilket gör att vi inte kan lugna ner oss med hjälp av tankarna. Därför har de flesta nytta av kroppsliga metoder för att hantera ångest. Med hjälp av dem kan vi lugna ner kroppen och rikta uppmärksamheten från ångesten till nuet. 

Veckans övningar

Bra, du har tagit dig till slutet av den första veckans informationsavsnitt! Nu är det viktigt att börja träna. Nedan finns en lista över den här veckans övningar. Ladda ner uppföljningsblanketten för att följa upp och reflektera över din träning. Avsätt gärna fem minuter för träning varje dag. Försök att smyga in övningar för vagusnerven i dina dagliga rutiner och avsätt tid för bukandning till exempel efter middagen eller när du går och lägger dig.

  • bukandning
  • aktivering av vagusnerven genom att nynna, sjunga, göra ng-ljudet eller gurgla.