Ajatusvinoumat

Ajatusvinoumilla tarkoitetaan ihmisillä esiintyviä taipumuksia hahmottaa ja painottaa havaintojaan, tulkintojaan ja tietoa tietyllä tavalla. Kaikilla ihmisillä esiintyy ajatusvinoumia. Ne eivät tarkoita sitä, että ajattelee jotenkin väärin tai huonosti, sillä on olemassa myös hyödyllisiä ajatusvinoumia. Mielemme sisälle on rakentunut malleja asioista, maailmasta, meistä itsestämme ja muista ihmisistä. Pohjimmiltaan näiden tarkoitus on nopeuttaa sekä helpottaa ajattelua ja toimintaa, kun emme joudu ihmettelemään koko maailmaa joka kerta kohdatessamme jotain uutta.

Ajatusvinoumia on olemassa valtava määrä. Alle on listattu tyypillisimpiä ajatusvinoumia:

Katastrofiajattelu
Ennakoidaan mahdollisimman huonoja seurauksia, jotka eivät aina ole edes realistisia.

Jos en pääse tästä kurssista läpi, joudun keskeyttämään opintoni enkä ikinä valmistu ammattiin.

Ennustaminen
Ennakoidaan tulevaa: oletetaan, että asiat menevät huonoon suuntaan tai että edessä on vaaratilanne.

Tiedän, että tämä ei tule auttamaan minua. Tiedän, että tulen epäonnistumaan.

Mitä jos –ajattelu
Pohditaan jatkuvasti, mitä jos jotakin ikävää tapahtuu (huoliajattelu).

Mitä, jos teen virheen? Mitä, jos sairastun vakavasti? Mitä, jos minua alkaakin ahdistaa?

Pitäisi ja täytyisi
Vahva käsitys siitä, miten itsen tai muiden tulee ajatella, tuntea tai toimia.

Omat tunteet pitäisi pitää omana tietonaan. Pitää tehdä, on pakko, kuuluu…

Ajatusten lukeminen
Oletetaan muiden ajatuksia tai luullaan, että pystytään päättelemään, mitä muut ajattelevat.

Kukaan ei pidä minusta. Hän varmaan pitää minua ihan typeränä.

Henkilökohtaistaminen
Ajatellaan toisten käyttäytymisen liittyvän itseen.

Mitä minä taas olen tehnyt, kun hän on vihainen?

Yliyleistäminen
Hetkellinen tunne tai ajatus vaikuttaa olevan totta aina.

Aina kaikki menee pieleen. Kukaan ei ikinä halua viettää aikaa kanssani.

Vertailu
Oma ikävä kokemus nähdään muiden paremmuutena, itsen epäonnistumisena ja muiden onnistumisena.

Minä kamppailen ahdistuksen kanssa. Kaikkien muiden elämä on varmaan helppoa ja mukavaa.

Tunteiden ottaminen tosiasioina
Tunne nähdään faktana. Kun tuntuu joltain (yleensä ikävältä), asian on oltava niin.

Minua hävettää, joten olen hävettävä. Minua pelottaa, joten tilanteessa on jotain pelättävää.
Tunnen itseni typeräksi, joten olen typerä.

Mustavalkoajattelu
Joko tai / kaikki tai ei mitään –ajattelu.

“Joko teen täydellisesti tai sitten en aloita lainkaan. Hän kohteli minua huonosti, joten hän on paha ihminen.

Liioitteleminen
”Kärpäsestä härkänen”: pienikin vastoinkäyminen tuntuu katastrofilta.

Kumppanini oli minulle vihainen, joten hän varmasti vihaa minua ja haluaa erota.

Vahvistusvinouma
Omia oletuksia tukeva tieto huomataan, muistetaan ja uskotaan. Omien oletusten vastainen tieto sivuutetaan tai unohdetaan helposti.

Jännittävässä sosiaalisessa tilanteessa huomataan muiden vihaiset ilmeet mutta ei ystävällisiä kasvoja.