6. viikko: itsemyötätunto ja ohjelman päätös

Merellinen maisema auringon laskun aikaan.
Kuva: Merellinen maisema auringon laskun aikaan.

Viimeistä etappia viedään tämän ohjelman osalta. Ennen tämän viikon varsinaista aihetta ota hetki aikaa ja pohdi edellisen viikon aiheita. Mitä hyväksyntään tähtäävät harjoitukset tuntuivat? Entä minäkäsityksen pohtiminen – toiko se uusia oivalluksia? Entä oletko vielä tehnyt arvojesi mukaisia tekoja?

Hyväksynnän harjoittelu ja minäkäsitysten aktiivinen työstäminen ovat avainasemassa mielen hyvinvoinnin lisäämisessä. Muista harjoittaa hyväksyntää etenkin elämän solmukohdissa! Kohdatessasi jonkin odottamattoman elämäntapahtuman, on tärkeää tiedostaa sen herättämät ajatukset ja tunteet. Meidän ei tarvitse työntää vaikeita ajatuksia, tunteita, kehon tuntemuksia tai elämänkokemuksia pois, vaan ennemmin opetella työskentelemään sekä suhtautumaan niihin toisella tavalla. Tietoinen läsnäolo tässä ja nyt, omien sisäisten kokemusten tarkkailu etäämmältä sekä niiden hyväksyminen sellaisenaan avaavat tien kohti arvojen mukaista elämää myös muutosten keskellä. Itselle tärkeitä asioita kohti suunnistaminen on koko elämän mittainen matka, joka ei tule valmiiksi. Siinä kuitenkin piilee asian lohdullisuus: keskeneräisyys luo jatkuvuutta ja mahdollistaa elämässä eteen tuleviin muutoksiin sopeutumisen niin, etteivät ne vaikuta peruuttamattomasti siihen, mitä syvällä sisimmässäsi olet.

Ennen kuin päätetään tämä ohjelma kokonaan, keskitytään hetkeksi vielä itsemyötätuntoon ja sen vahvistamiseen. Lisäksi käydään läpi ohjelman aikana oppimiasi asioita sekä palataan ensimmäisellä viikolla laatimaasi ongelmaluetteloon.