6. Tunne-elämän epävakauden kehittyminen 

Tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus kehittyy pitkän ajan kuluessa. Epävakauden kehittymistä ei voida selittää millään yksittäisellä kokemuksella tai yksilön ominaisuudella. Ajatellaan, että on erilaisia altistavia tekijöitä - siis asioita, jotka lisäävät todennäköisyyttä tunne-elämän epävakauden kehittymiselle.

Aikanaan ajateltiin, että ihmiset syntyvät maailmaan tyhjinä tauluina. Nykyään tiedetään, että jo vastasyntyneillä on erilaisia synnynnäisiä taipumuksia ja ominaisuuksia. Ne vaikuttavat siihen, miten koemme ympäröivän maailman, vuorovaikutuksen, miten käyttäydymme ja miten muut ihmiset suhtautuvat meihin.

Tunne-elämän epävakauden kehittymistä kuvataan biososiaalisella mallilla. Mallin mukaan tunnesäätelyn taidot jäävät vajavaisiksi, kun synnynnäisesti tunneherkkä lapsi kasvaa ympäristössä, jossa hän ei syystä tai toisesta opi tarpeellisia tunnetaitoja pärjätäkseen herkkyytensä kanssa.

Videolla kerrotaan lisää siitä, miten tunne-elämän epävakaus kehittyy. 

Tunne-elämän epävakauden kehittyminen